top of page
_LA_8182_190512 konfirmasjon reklama_edited_edited.jpg

Konfirmasjon 2024

Konfirmant 2024?

Påmeldingsfrist er 1. august 2023

Katekese-kontingent på kr. 1000 innbetales ved påmelding til menighetens konto for katekese : 3207 33 79643.

Undervisning foregår på lørdager:

 

2023:

Datoer: 26.august, 23. september,

Konfirmantleir på Vigdarheim 

13. - 15. oktober

18. november, 16. desember,

2024:

20. januar, 17. februar,

16. mars (for konfirmanter som ikke deltar i påskeleir)

NUK - påskeleir 25.-31. mars

20.april, 25.mai

Konfirmasjon 9. juni kl. 14.00

Vår Frelsers kirke i  Haugesund

 

Program for lørdager:

kl. 10.45 oppmøte i kirken og forberedelse til Den hl. messe

kl. 11.00 - 11.45 Den hl. messe (Messe er en del av undervisningen)

kl. 11.45 - vi går sammen til Lillesund skole

kl. 12.00 - 12. 45 Første time

kl. 12.45 - 13.00 Pause

kl. 13.00 - 14.00 Andre time

QRCode for Registrering til katekese.png
bottom of page