top of page

Kalender

Messetider i St. Josef menighet, oversikt - gjelder program i kalenderen 

Søndag

kl. 9.00 Messe på polsk  (ikke 1. søndag i md. og ikke fra 1.07 - 13.08)

kl. 11.00 Høymesse

kl. 14.00 Messe i St. Mikael kapell på Stord (Ikke 1. søndag i md. - dog fra 1.07 - 13.08)

1. Søndag i måneden:

kl. 11.00 Familiemesse (Vietnamesisk kor synger)

kl. 13.00 Messe på engelsk i St. Mikael kapell på Stord v/p. Cruf Climaco 

kl. 14.00 Familiemesse på polsk og katekese for Førstekommunikanter - polsk gruppe 

kl. 15.00 Den guddommelige miskunns rosenkrans på polsk

Mandag 

Messe feires kun i høytider

 

Tirsdag

kl. 11.00  Messe , før messen ber vietnamesisk gruppe  - ikke fra 1.07 - 13.08

 

Onsdag

kl. 18.00 Messe på latin/norsk , etter messen MR-møte, troskurs e.l.  - ikke fra 1.07 - 13.08

 

Torsdag, 1. torsdag i md. - bønnedagen for prestekall i OKB  

kl. 18.00 Messe, etter messen ber polsk gruppe - ikke fra 1.07 - 13.08

 

Fredag, 1. fredag Jesu-hjerte-fredag

kl. 17.00 Eukaristisk tilbedelse og anledning til skriftemål

kl. 18.00 Messe deretter korsveiandakt i fastetiden

En gang i md. Messe i Odda bedehus på engelsk  - ikke fra 1.07 - 13.08

Lørdag

På katekesedagen i skoletiden en gang i md. :

11.00 Katekesemesse for konfirmanter

13.15 Katekesemesse for Førstekommunikanter trinn 1 og 2

En gang i md. 13.00 Messe i Odda bedehus polsk ikke - fra 1.07 - 1.09

En gang i md. 14.00 Messe i Eid kirke på Halsnøy norsk/polsk -  ikke fra 1.07 - 1.09

Av og til  kl. 12.00 Messe i Saudasjøen kapell - norsk

Av og til kl. 15.30 Messe på spansk v/ p. Juan Carlos Roldal (Stavanger)

På 1. lørdag i md.  - kl. 14.00 Messe på engelsk- filippinsk gruppe v/p. Cruf Climaco (Bergen)

kl. 18.00 Søndagsmesse på engelsk -  ikke fra 1.07 - 13.08

bottom of page