top of page

Katekese

Velkommen til religionsundervisning (katekese) for førstekommunionsbarn

trinn 1 og 2 norsk!


Skoleår 2023/24 i Haugesund 

Undervisning skjer på lørdager,  én gang i måneden fra kl. 11.00 med Messen i St. Josef kirke.

 

Datoer: 26. august, 23. september, 21.oktober18. november, 16. desember

2024: 20. januar, 17. februar, 16. mars, 20.april, 25.mai (1.trinn)

thumbnail_konf4.jpeg

OBS! 21.oktober messe er kl. 11.00.

Program:  fra kl. 11.00 - 14.00 

kl. 10.45 oppmøte ved Lillesund skole

kl. 11.00 - 11. 45 Første time

kl. 11.45 - 12.00 Pause

kl. 12.00 - 12.45 Andre time

kl. 13.00 - vi flytter til St. Josef kirke

kl. 13.15 - 14.00 Den hl. messe i St. Josef kirke (Messen er en del av undervisningen og er obligatorisk)

I år forbereder vi barn og unge til førstekommunion og konfirmasjon.
Førstekommunion (2 år):
1.trinn norsk/polsk gruppe
2. trinn norsk og polsk gruppe
DATO FOR FØRSTE KOMMUNION I HAUGESUND: 9.MAI 2024

Konfirmasjon norsk gruppe (1 år) 
DATO FOR KONFIRMASJON I HAUGESUND: 9.JUNI 2024

 

Katekese-kontingent  er på (1. trinn kommunion kr. 300), (2. trinn kommunion og konfirmasjon kr. 1000) innbetales menighetens konto for katekese : 3207 33 79643.

bottom of page