top of page

Katekese

Velkommen til religionsundervisning (katekese) for barn!
Skoleår 2022/23 i Haugesund 

Undervisning skjer på lørdager,  én gang i måneden i Lillesund skole fra kl. 11.00 – 13.00. Etter at kirken blir ferdigoppusset  utvider vi tilbudet med Messen for barn i St. Josef kirke.

 

Datoer: 27. august, 24. september, 22.oktober


Foreløpig program t.o.m. oktober:
10.45 oppmøte ved Lillesund skole
11.00 - 11.45 Første time
11.45- 12.00 Pause
12.00 - 13.00 Andre time

thumbnail_konf4.jpeg

Datoer: 19. november, 17. desember,

2023: 21. januar, 18. februar, 25. mars, 22.april

Program fra november av:

kl. 10.45 oppmøte i kirken og forberedelse til Den hl. messe

kl. 11.00 - 11.45 Den hl. messe (Messe er en del av undervisningen)

kl. 11.45 - vi går sammen til Lillesund skole

kl. 12.00 - 12. 45 Første time

kl. 12.45 - 13.00 Pause

kl. 13.00 - 14.00 Andre time

I år forbereder vi barn og unge til førstekommunion og konfirmasjon.
Førstekommunion (2 år):
1.trinn norsk/polsk gruppe
2. trinn norsk og polsk gruppe
DATO FOR FØRSTE KOMMUNION I HAUGESUND: 27.MAI 2023

Konfirmasjon norsk gruppe (1 år) - påmeldingsfrist til konfirmasjon  er

30. september 2022.
DATO FOR KONFIRMASJON I HAUGESUND: 7.MAI 2023

Katekese-kontingent på kr. 300 innbetales menighetens konto for katekese : 3207 33 79643.

Registrering til katekese: 
1. kommunion og konfirmasjon

Ta deg tid til å fylle ut informasjonen nedenfor for å registrere ditt barn i katekese.

bottom of page