top of page
Konfirmasjonsdagen-Alina Pettersen Foto-256_edited_edited_edited_edited.jpg

Konfirmant 2025

Konfirmant 2025?

Påmeldingsfrist er 1. juli 2024

Katekese-kontingent på kr. 1500 innbetales ved påmelding til menighetens konto for katekese : 3207 33 79643.

 

Undervisning foregår på lørdager:

 

2024:

Datoer: 21. september

Konfirmantleir på Fredtun

4. - 6. oktober, 26. oktober

23. november, 21. desember,

2025:

25. januar, 22. februar,

22. mars, 26.april, 24.mai

Konfirmasjon i juni  - vi venter på dato

 

Program for lørdager:

kl. 10.45 oppmøte i kirken og forberedelse til Den hl. messe

kl. 11.00 - 11.45 Den hl. messe

(Messen er en del av undervisningen)

kl. 11.45 - vi går sammen til Lillesund skole

kl. 12.00 - 12. 45 Første time

kl. 12.45 - 13.00 Pause

kl. 13.00 - 14.00 Andre time

konfirmasjon 2025 (002).png
bottom of page