Mask group (1).png
Søndager i St. Josef kirke

11.00  Høymesse etterfulgt av kirkekaffe

14.00 Messe på polsk

Viktige datoer for 2023

Konfirmasjon 7. mai

Første hl. kommunion 27. mai

Biskoppelig visitas  7.-9. oktober

Velsigna er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus velsigna oss med all Andens velsigning i himmelen.

Paulus’ brev til Efeserne 1,3

Hverdager  i St. Josef kirke

Onsdag

10.00   Rosenkrans på vietnamesisk

18.00  Messe på latin/norsk

Torsdag

18.00  Messe på polsk

Fredag                         

17.00 - 17.45 Eukaristisk tilbedelse
18.00  Messe på norsk

Anledning til skriftemål før messen

Mask group (2).png
Katekese

Velkommen til religionsundervisning (katekese) for barn!  Skoleår 2022/23 i Haugesund 

Troskurs

Ønsker du å lære mer om Den katolske kirkes tro, liv og lære? 

Menighetskontor:

tlf:  51 11 02 49 i kontortid

presten priv:  91 62 69 36

epost: Haugesund@katolsk.no

​org. nr.  871 515 182
bankkonto : 3207.32.79118

Haraldsgt. 21, 5528 Haugesund

Åpningstider:

Tirsdag : 10.00 - 17.00

Torsdag: 10.00 - 14.00

Vår menighet  hadde en god erfaring med: