top of page
Forretningskonferanser

Menighetsrådet

I menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeter har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid»

( CIC, kan. 536 §1; jfr. kanon. 511-514 og 528-529).

OBS! Menighetsråd er IKKE festkomité hos oss!

Hvem er MR-medlemmer og hva ønsker de å bidra til?

Portrett Petter (2).jpg

Petter Steen jr. - Leder i menighetsrådet

Kommer fra: Haugesund. Har bodd i byen hele livet bortsett fra seks år med studier og militærtjeneste i Stavanger. Ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap Kristi Himmelfartsdag 2014 sammen med min dater Birgitte. I ungdommen var jeg svært aktiv i KFUM. Jeg har veldig lyst til å jobbe videre med å gjøre katolisismen kjent i vårt område og bidra til videre vekst i menigheten.

Menighetsråd (fra 2023 - 2026),  konstituert 9.november

P. Paweł P. Wiech (formann, sogneprest)

Petter Steen Jr. (leder)

Paulina Olbryś (nestleder)

P. Franklyn Fernando (kapellan), Kehal Habte Kehal, Øyvind Oland, Liza Subingsubing Risholm, Trong Dinh Tran, Einar Womersley Waage 

Utnevnte medlemmer:

Szymon Olbryś (ungdomsrepresentant)

Tone Sydnes (menighetsrådets sekretær)

Gunnel Mørk (Sauda), 

Agnieszka Neć (Odda), 

Łukasz Bartnik (Stord), 

Peder Slettebø (Kvinnherad)

MR - møter i 2023 og 2024

Menighetsrådet møtes en gang i måneden (2. onsdag)

kl. 18.00  Hl. messe i kirken i intensjon for den synodale prosessen,

kl. 18.30 - 20.00 møte i lokalet.

 

2023:  9. november (konstituering), 13. desember,

2024: 10. januar, 14. februar, 13. mars, 10. april, 8. mai,

           12. juni (sommeravslutning), JULI IKKE,

           14. august, 11. september, 9. oktober, 13. november, 11. desember

Som registrerte medlem i St. Josef menighet, ønsker jeg å bidra til pastoralt arbeid ved å fremme en sak til diskusjon på førstkommende MR-møte.

OBS!

Send vedlegg med signatur og adresse i god tid.

Anonyme henvendelser blir makulert og ikke tatt opp.

Bønn for møtene

Vi står her for ditt ansikt, Hellige ånd

Vi er alle samlet i ditt navn.

 

Kom til oss,

hjelp oss,

stig ned i våre hjerter.

Lær oss du hva vi må gjøre,

Vis oss du hvilken vei vi sammen skal gå.

La oss, syndere, ikke være til hinder for rettferdigheten,

la ikke uvitenhet lede oss på villspor,

la ikke rent menneskelig forkjærlighet gjøre oss forutinntatte,

men la oss være ett i deg,

og i ett og alt holde oss til sannheten.

Dette ber vi deg om,

du som virker til alle tider og alle steder,

i felleskapet med Faderen og Sønnen,

fra evighet til evighet. Amen

Din mening er viktig for oss!
Hvor fornøyd er du med menigheten?
Veldig misfornøydLitt misfornøydGanske fornøydfornøydVeldig fornøyd
cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg
bottom of page