Registrering til katekese: 
1. kommunion og konfirmasjon

Ta deg tid til å fylle ut informasjonen nedenfor for å registrere ditt barn i katekese.