Vår menighet

Opprettet 1926. Sognet omfatter norddelen av Rogaland fylke og sørdelen av Vestland fylke. Rogaland fylke: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord. Vestland fylke: Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og de deler av Ullensvang kommune som før kommunereformen i 2020 utgjorde bare Odda kommune (det vil si verken den tidligere kommunene Ullensvang eller Jondal).

Katekese

Vi forbereder gjennom katekese (religionsundervisning) våre barn og unge til sakramenter. 

I koronatiden har vi dessverre begrenset tilbud kun for førstekommunikanter og konfirmanter.

Den hellige messe

Vi feirer Den hellige messe i flere språk. Hovedspråket er naturligvis norsk med høymesse på søndager som liturgisk senter for menigheten. I tillegg feirer vi messer på polsk, vietnamesisk, tagalog/engelsk, spansk.

Våre
medlemmer

Menigheten teller 4250 registrerte medlemmer fra alle land. Den største gruppen utgir polakker.

Våre
ansatte og
frivillige

De fleste tjenester i vår menighet baserer på frivillig arbeid. Menigheten har også ansatte for å imøtekomme behovene på en god måte.

I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.
Let your customers review you and tell their friends how great you are.”


Kevin Walker