Vår menighet

Opprettet 1926. Sognet omfatter norddelen av Rogaland fylke og sørdelen av Vestland fylke. Rogaland fylke: Haugesund, Suldal, Sauda, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord. Vestland fylke: Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad og de deler av Ullensvang kommune som før kommunereformen i 2020 utgjorde bare Odda kommune (det vil si verken den tidligere kommunene Ullensvang eller Jondal).

Våre medlemmer

Menigheten teller 4250 registrerte medlemmer fra alle land. Den største gruppen utgir polske trosfeller.

Den hellige messe

Vi feirer Den hellige messe i flere språk. Hovedspråket er naturligvis norsk med høymesse på søndager som liturgisk senter for menigheten. I tillegg feirer vi messer på polsk, vietnamesisk, tagalog/engelsk, spansk.

Våre ansatte
og frivillige

De fleste tjenester i vår menighet baserer på frivillig arbeid. Menigheten har også ansatte for å imøtekomme behovene på en god måte.

Menighetsråd :

Sognepresten p. Pawel Wiech(formann),Petter Steen Jr. (leder ), Trong Dinh Tran (nestleder) Snit Ghebriel, Øyvind Oland, Paulina Olbryś, Jone Abotnes,  Liza Subingsubing Risholm,  Lukasz Bartnik, Agnieszka Nec, Tomasz Pikora, Ruth Tolleifsen

Menighetsrådet møtes vanligvis en gang i måneden og vil gjerne høre fra deg/dere deres mening.  Husk å levere ditt forslag eller mening skriftlig per post til St. Josef menighet/menighetsrådet, Haraldsgata 21, 5528 Haugesund eller som vedlegg til Haugesund@katolsk.no.

 

Ikke glem din signatur og postadresse. Vi ønsker å svare deg! Takk for at du bidrar!

Finansråd:

Sognepresten (formann),Tore Hausken (leder ), Barbara Buczynska, Thor Hieu Pham

Menighetens finansråd, er sognepresten til hjelp i forvaltningen av sognets verdier.

Finansrådet bør regelmessig fremlegge sitt arbeid for menigheten.

Katekese

Vi forbereder gjennom katekese (religionsundervisning) våre barn og unge til sakramenter. 

I koronatiden har vi dessverre begrenset tilbud kun for førstekommunikanter og konfirmanter.